You are here: Home The Ballet Theater Basel Company Raquel Rey Ramos

Raquel Rey Ramos

Raquel Rey Ramos

© Ismael Lorenzo

Born in Spain

Education: Real Conservatorio Profesional de Danza Madrid, Carmina Ocaña-Schule

Companies: Compañía Nacional de Danza España 2, Balletto di Teatro di Torino, Centro Coreografico de Valencia

Choreographers: Armitage, de Bana, Bigonzetti, Duato, Fabre, Fonte, Kylián, Levaggi, Montero, Noone, Preljocaj, Ramirez, Rubio, Tahira, Inger, Ekmann, Thoss, Wherlock